Пошук


Преса про нас
Всі повідомлення
Відгуки на книгу В. Кампо
Автор: 
Джерело: 
Дата: 22-11-2019
Адамович Сергій Васильович, професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор історичних наук навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

Книга українського правознавця, кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України, судді Конституційного Суду України у відставці Володимира Кампа: «Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014 – 2018 роки)» є унікальним друкованим виданням як за сутністю, так і за змістом. Це реальний прагматизм вченого, який враховує наслідки та перспективи конституційної демократії.

Безсмертна Ірина, викладачка французької мови, волонтерка, громадська активістка

«Книга, про яку ми зараз говоримо, яку я отримала у подарунок від автора, є серйозним помічником тим людям, фахівцям, яким потрібно поглиблювати свої знання, а також усім пересічним громадянам, які бажають самонавчатися й саморозвиватися.

Особисто для мене питання тривалого саморозвитку є, мабуть, найголовнішим у житті, оскільки я вчитель.

Саме ця книга дає можливість осмислити й переосмислити процеси, що відбуваються у нашому суспільстві. У цій книзі ми можемо знайти глибинні пояснення певних процесів. Для мене особисто новим був термін автора «тіньова конституція», але саме він нагадав про роки навчання у радянській школі і щорічну мантру «Конституція – це основний закон нашої держави». Все! І ні слова більше! І ніякої деталізації! І жодного прикладу! Скільки років ця фраза повторювалася, скільки людей виросло з цією порожньою фразою-оболонкою, за якою не стояло нічого, тому що у дорослому житті більшість питань вирішувалася шляхом «ти мені – я тобі», через домовленості, хабарі тощо - і такими були правила життя багатьох пересічних громадян.

Ця книга також наводить приклади спроб переписання Конституції, а також, що є набагато більш важливим, спроб переосмислення способів виконання Конституції. Потрібно вчити Конституцію, мислити і діяти за Конституцією – так поступово вона стане частиною нашого життя (звісно, це станеться не завтра, але історичні процеси завжди тривалі). Так, через знання і виконання Конституції і буде побудоване громадянське демократичне суспільство, в якому люди будуть упевнені, що їх захищає Основний Закон.

На мою думку, цю книгу потрібно мати на столі і звертатися до неї, як до енциклопедії (принаймні, я саме так і роблю. Не будучи юристом, мені було важко читати першу частину, я читала й перечитувала, розуміла, що бракує фахових знань, а потім перегорнула сторінки на другу частину – і все склалося, і перша частина потім читалася легше), тому що вона дає відповіді – часом прямі, часом непрямі – на питання становлення конституційної демократії в нашій країні».

Добровольський Руслан, лікар, волонтер, громадський діяч, учасник Євромайдану.

«Чергова чудова книга юриста-конституціоналіста, судді Конституційного Суду України у відставці В.М.Кампо «Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки)» з серії книг про право - цікаво оповідає про прикладне значення Конституції у розвитку української державності. Властивість автора книги пояснювати складні юридичні речі простими словами - робить її доступною для розуміння навіть малопідготовленому читачу. Дана книга відкриває маловідомі, малодосліджені аспекти становлення конституційної демократії в Україні в "післямайданівські" часи.

Червоною ниткою в книзі позначається думка про необхідність усвідомлення та орієнтування на використання Конституції та конституційних норм у повсякденні. Впевнений, що книга буде не тільки цікавою, а й вельми корисною кожному, хто хоче стати Свідомим Громадянином України».

Книш Віталій Васильович, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

Книга Володимира Кампа: «Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014 – 2018 роки)» є надзвичайно цікавою та корисною, адже вона розширює наше розуміння процесу становлення конституційної демократії в Україні, дозволяє по-новому глянути на це суспільно-правове явище та його значення для сучасного державотворення. Особливо важлива роль тут відводиться Конституційному Суду України як провідній інстанції у сфері забезпечення верховенства права.

Мельничук Світлана Миколаївна, професор кафедри адміністративних та цивільно-правових дисциплін прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

«Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки)» – це книга, у якій висвітлені питання, що мають високий ступінь актуальності з точки зору науки та практики. Тому подальші дослідження у цьому напрямі слід всіляко вітати та заохочувати.

Співак Василь Іванович, доктор філософії права, Заслужений юрист України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці.

Книга «Коституція і становлення конституційної демократії в Україні

(2014 – 2018 роки)» за авторства Кампо В.М., яка вийшла друком в

кінці 2019 року, є помітною подією для наукової, громадської думки,

справляє приємне враження. Автор знаний фахівець в різних галузях

права і для його попередніх здобутків характерний особливий підхід до

проблем з питань муніципального права, діяльності органів державної

влади та її інститутів, місця і впливу Конституційного Суду України

на управління державою, конституалізації місцевого самоврядування.

Актуальність цієї роботи характерна для нашого часу, коли в державі

проходить децентралізація влади, більшість конституційних гарантій

покладається для їх реалізації на органи місцевого самоврядування.

Держава, на підставі Конституції, розробляє політики щодо суверенитету та

незалежності, демократії, а забезпечення цих політик покладається на

органи влади та місцевого самоврядування.

Сьогодні повага до Конституції є однією із основних вимог до посадовців

публічної влади. Низький рівень конституційної свідомості державних

діячів впливає на практику функціонування конституційних інститутів

демократичної, соцальної, правової держави. Конституційна грамотність

стає основним чинником конституційної демократії в Україні, а

конституційна просвіта необхідна для реформування конституційного

правопорядку в державі.

Такі висновки, що випливають з цієї праці, є незаперечними та головними.

Автор неординарно підійшов до структури змісту книги. Кожний розділ,

підрозділ є самостійною і змістовною частиною ціє праці. Кожний розділ

має субєктивний висновок або заключне положення з якими можна

погоджуватися або не погоджуватися. Про становлення конституційної

демократії та її розвиток в повному обсязі, сьогодні зарано говорити, як

про доконаний акт. На ці процеси автор відводить 10-12 років з яким можна

погодитися, враховуючи стан правової культури в державі. Історичні події

Майдану, трагедія в Одесі, утворення так званих «днр, лнр» потребуть

політичної оцінки та, осбливо, юридичної. Подіям 2014-2018 років тільки

час надасть оцінку. Висновки та уроки цих подій необхідно враховувати

при створенні відповідного законодавства, внесення змиін до Коституції.

Відсутність законодавства про опозицію, відсторонення опозиції від

керівних посад в комітетах Верховної Ради України є свідченням про

відсутність демократій в законодавчому органі, який може змінювати,

доповнювати Конституцію України. Саме ці положення повинні бути

закріплені в Конституції України і про це мав говорити Конституційний Суд

України у своїх рішеннях.

Особливо, необхідно звернути увагу на новели запропоновані автором щодо

конституціоналізації та деконституціоналізації як поступ до

конституційної демократії побудованій на європейських демократичних

цінностях – гідності та правах людини, верховенстві права.

Цілком вірно автором акцентується увага на судовій владі, судовому

конституційному контролі як первинному механізму забезпечення становлення

конституційної демократії, реалізації верховенства права.

Книга Водимира Кампо «Коституція і становлення конституційної демократії в

Україні (2014 – 2018 роки)» це – перший науково-популярний конституційно –

просвітницький трактат для українських політичних, громадських діячів,

науковців, студентів, школярів. Тільки всеохоплююча конституційна просвіта

може забезпечити прискорений розвиток їхньої свідомості в становленні

конституційної демократії.

Сворак Степан Дмитрович професор, доктор юридичних наук, голова Тисменицької міської ради Івано-Франківської області.

Книга Володимира Кампа: «Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014 – 2018 роки)» є надзвичайно цікавою та корисною, адже вона розширює наше розуміння процесу становлення конституційної демократії в Україні, дозволяє по-новому глянути на це суспільно-правове явище та його значення для сучасного державотворення.

...

Брати Капранови створили безкоштовну книжку "Конституція України в коміксах"
Автор: 
Джерело: Друг читача
Дата: 22-10-2019
Брати Капранови, художник Олександр Костенко за підтримки Українського Культурного Фонду реалізували проект "Конституція України в коміксах". Просто і доступно, у коміксах та діалогах книжка розповідає про Конституцію України, основні права та обов’язки, систему влади, вибори та інші важливі речі. Найкраще – для школярів. Книжку можна скачати безкоштовно на сайті видання "Друг читача"....
Брати Капранови заспівають жінкам Волині
Автор: Зелений Пес
Джерело: greenpes.com
Дата: 19-02-2015
Відомі письменники Брати Капранови на початку березня приїдуть на Волинь з музичною програмою “Любіть українок”, присвяченою українським жінкам.


“Наша музика не голосна і не нав’язлива, але лірична і ніжна, – говорять письменники. – Бо саме такою є жіноча душа.”


Волиняни вже мали можливість почути музику Братів Капранових позаторік, перед самою революцією, і оцінили її належно.


“У програмі будуть різні стилі – трохи боса-нови, трохи джазу, трохи року і навіть реґґі. Але усіх їх об’єднує єдина лірична тональність та чуттєвість. Адже вони – про кохання, а саме з кохання створено українську жінку, – пояснюють Капранови. – Зараз жінкам нелегко – може, навіть важче, ніж чоловікам. Бо на їхні плечі, окрім звичайних турбот, впала велетенська робота з допомоги українському війську, а крім того найскладніше – чекати та молитися за своїх бійців. Але кожна жінка все одно прагне душевного тепла та ніжності. І сподіваємося, отримає дещицю цього відчуття на нашому концерті”.


У Рівному концерт відбудеться 3 березня о 19:00 в Облмуздрамтеатрі (Театральна площа, 1). Квитки у касі театру та за тел.: (0362) 63-34-47, (0362) 22-21-06.


У Луцьку концерт відбудеться 4 березня о 19:00 у Палаці культури (Богдана Хмельницького, 1). Квитки у касі філармонії та в “Книгарні на Волі” (просп. Волі, 2). Телефони для довідок: (098)712 33 73, (050) 339 73 66....

Поетично-хореографічна вистава «Сни метелика - Дорога в тобі» (презентація книги Ярини Мавки)
Автор: Зелений Пес
Джерело: greenpes.com
Дата: 21-05-2014
Що буде? Поетично-хореографічна вистава за участю акторів та танцівників за мотивами книги.


Коли? 1 червня 2014 року о 18:00.


Де? Дім освіти та Культури «Майстер-клас», м. Київ, вул. Лаврська, 16А, метро Арсенальна.


Що за книга? «Сни метелика - Дорога в тобі» – незвичайна двостороння книга. Сни метелика - це філософська казка, медитативна поезія в прозі, внутрішні діалоги між Янголом – божественним, Метеликом – душею, та Нею – земною жінкою. Дорога в тобі розповідає як мандрівки світом та життям приводять до самопізнання та саморозкриття самого Себе. Тексти можна використовувати для увімкнення «ліхтарика всередині» та гармонізації внутрішнього душевного простору


Рецензія на книгу http://ukrainka.org.ua/node/2361


Подія у Facebook https://www.facebook.com/events/842220755807218/854659957896631/?notif_t=plan_mall_activity...

Як Хрущов мріяв перемогти у ядерній війні
Автор: Олег Коцарев
Джерело: Друг Читача
Дата: 15-11-2013
Віктор Суворов. Її ім’я було Татьяна. – К. : Зелений Пес, 2013. – 392 с.


«Її ім’я було Татьяна» – нова книжка історика-публіциста, викривача радянських історичних концепцій Віктора Суворова в українському перекладі, що з’явилася друком у видавництві «Зелений Пес», в серії «Нетабачна історія». Причому, з’явилася практично водночас із оригіналом.


Це друга частина трилогії, присвяченої тому періоду, коли на чолі СРСР стояв експериментатор і любитель кукурудзи Микита Хрущов. Інакше кажучи, Віктор Суворов продовжує розвінчувати стереотипи про доброго і ліберального наївного дурника з черевиком на трибуні. Хоча ні, щодо «дурника» публіцист загалом не має нічого проти, а от з усім іншим…


Скажімо, він розповідає про епічні навчання на Тоцькому полігоні. Там Хрущов разом з іще одним «улюбленцем» Суворова маршалом Жуковим підірвали ядерну бомбу «Татьяну», а після вибуху кинули в епіцентр війська. З усіма неминучими наслідками для солдатського здоров’я… Метою цих навчань було продемонструвати, як радянська армія може проламати оборону «капіталістів» у Західній Європі (полігон обирали навмисне, щоб відтворити географічні умови, подібні до західноєвропейських), тобто що СРСР здатний виграти ядерну війну. Та переконали вони, схоже, тільки самих себе. Адже умови для навчань створили винятково «тепличні» (звісно, не для солдатів – вони якраз отримували «належну» їм радіацію з лихвою), у реальній бойовій обстановці радянська армія навіть не мала літака, спроможного транспортувати «Татьяну» до місця подій, не будучи заздалегідь поміченим супротивником.


Так само неприхильно Суворов розповідає й про шлях Хрущова до викривального ХХ з’їзду партії, на якому було засуджено культ особи Сталіна. Автор нагадує, і то досить докладно, яким відданим сталіністом Микита Сергійович був за життя вождя. У криваві тридцяті, в розпал Великого терору, він, керівник Української РСР, навіть просив збільшити надіслані до республіки з Москви ліміти на розстріли та інші форми репресій «ворогів народу» – ті йому здалися занадто скромними.


Навіть після смерті тирана, твердить історик, Хрущов хоч і не став розвивати репресії, все одно фактично, зі стратегічної точки зору, залишався продовжувачем сталінської справи: протистояння з Заходом, головна мета якого – знищення капіталістичної системи, мирної конкуренції з якою радянський лад витримати не міг (улюблена метафора Суворова: якщо до сусіднього магазина ходить більше людей, треба його спалити). На його думку, інші претенденти на владу – передусім Лаврентій Берія та Георгій Маленков – планували здійснити кардинальніші реформи та відмовитися від міжнародної експансії.


Тут із Суворовим важко на всі сто погодитися. Хай яка непослідовна й незавершена була лібералізація радянського життя при Хрущові, не можна сказати, що її взагалі не було. А особливо якщо зважити на те, як в умовах «відлиги» в різних частинах СРСР виникло чергове культурне відродження, спалахнули, хоч і поодинокі, але тим помітніші вогнища антитоталітарного спротиву. Хватка комуністичної держави на горлі кожного її громадянина об’єктивно послабилась. І це стало однією з передумов падіння більшовицької диктатури.


Книга «Її ім’я було Татьяна», зрештою, не тільки про хрущовські стратегії й тактики. У цьому жвавому та єхидно-веселому тексті є чимало цікавих історій, пов’язаних, наприклад, зі спробами Георгія Жукова захопити владу, з загибеллю лінкора «Новоросійськ», із химерними долями різноманітних командирів Радянської армії… «Татьяна» справді варта уваги, і нам залишається тільки чекати на наступну книжку Віктора Суворова, щоб знову зануритись у захоплюючі подробиці радянської історії та щоб іще раз порадіти, що вона, радянська історія, скінчилася.
...

1
  2  3  4  5  6  7  ...  74  Наступна >>