Пошук


Автор

Шмалько А.
Сайт автора
Преса про автора
Вчений-історик, доцент Андрій Валентинович Шмалько займається не лише письменницькою, а й науковою працею і викладає в Харківському національному університеті.
За останні шість років Валентинов написав близько двох десятків романів: історичних, масштабних, які до дрібних деталей відтворюють найрізноманітніші епохи: від Ромула (і набагато раніше) до наших днів. Поважаючи фантастику, все ж таки більше оцінює себе як історичного белетриста та криптоісторика.
Як письменник, працює самостійно або у творчому колективі разом з Олді (Дмитром Громовим та Олегом Ладиженським).
Як історик активно займається також фольклором, впевнений, що ми давно могли б мати власну „Іліаду”, „Калевалу” чи „Епос про славного козака-характерника Гільгамеша”, якби підійшли до цього не механічно, а відповідно до самої природи епосу. Відтак історик та письменник-фантаст не кидає слів на вітер, зокрема, він опублікував розвідку та зібрану з окремих дум поему – власну реконструкцію української «Іліади».
Бібліографія автора